Transparant Zorg in Den Haag en omstreken.

Transparant Zorg is een multiculturele thuiszorg organisatie gevestigd in de meest etnisch diverse wijk van Den Haag. Wij zien het als onze kerntaak om zorg te verlenen aan sociaal kwetsbare mensen in onze samenleving. Naast onze deskundigheid op het gebied van verpleging, verzorging, begeleiding en ondersteuning beschikt Transparant Zorg over medisch specialistische verpleging, palliatieve terminale zorg, blokzorg, 24 uurs zorg, huishoudelijke hulp via WMO of particulier daarnaast ook personenalarmering. Wij onderscheiden ons door onze expertise in cultuur sensitieve zorg. Kennis van taal en respect voor ieder cultuur, religie en leefgewoonten staan bij ons voorop.

De kwaliteit van onze zorg en uw clienttevredenheid staan bij ons hoog in het vandaal. Door een breed aanbod te bieden, zijn wij in staat om complete zorg en ondersteuning te bieden geheel afgestemd op uw wensen en uw zorgvraag. Onze organisatievorm maakt het mogelijk om snel en flexibel te reageren op de zorg die u nodig heeft voor een betaalbare prijs.

Transparant Zorg heeft vanuit haar betrokkenheid in de wijk specifieke zorgvormen ontwikkeld. Wij zijn voortdurend bezig met het opzetten van initiatieven voor innovatie en kwaliteit gericht op het vergroten van de klanttevredenheid.

 

 

Een eerste kennismaking

Voordat wij aan de slag gaan, zal er eerst een intakegesprek plaats vinden door een wijkverpleegkundige niveau 5 om de zorgindicatie en om uw wensen en zorguren in kaart te brengen. Wij komen dan bij u aan huis en kunnen dan gelijk ook de juiste zorg en hulpmiddelen voor u regelen.

 

 

Onze Missie

De missie van Transparant Zorg is om de best passende zorg te bieden aan iedereen, ongeacht culturele achtergrond en/of religie. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten daarbij hun eigen levensstijl kunnen behouden en zo zelfstandig mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen wonen binnen hun eigen sociale netwerk.

 

 

Onze Visie

Onze visie is dat wij zorg leveren met vakkundig personeel die aansluiting hebben met onze cliënten en hun verschillende culturele en religieuze achtergronden. Onze zorgverleners wonen en werken in dezelfde directe omgeving als onze cliënten. Op die manier creëren we een hechte sociale verbintenis met de wijk en verkrijgen we het noodzakelijke vertrouwen bij de mensen die onze zorg nodig hebben.

 

 

Wij zijn uw adres voor:

Personenalarmering: Met personenalarmering kunt u moeilijke noodsituaties voorkomen.

Wijkverpleging: Professionele verpleging en verzorging met aandacht.

Huishoudelijke hulp: Betrouwbare, vriendelijke hulp in uw huishouden via WMO en particulier.

Ondersteuning en begeleiding: Professionele hulp om weer mee te kunnen doen in de samenleving.

Medisch specialistische
Verpleging thuis (MSVT): 
Specialistische medische zorg bij u thuis.

Palliatieve terminale zorg: Passende levenseinde begeleiding bij u thuis.

Blokzorg en 24-uurs zorg thuis: Zorg nodig op maat volgens de wensen van de cliënt.


Meld u direct aan >