Diensten

 

 

Wij zijn uw adres voor:

Personenalarmering: Met personenalarmering kunt u moeilijke noodsituaties voorkomen.

Wijkverpleging: Professionele verpleging en verzorging met aandacht.

Huishoudelijke hulp: Betrouwbare, vriendelijke hulp in uw huishouden via WMO en particulier.

Ondersteuning en begeleiding: Professionele hulp om weer mee te kunnen doen in de samenleving.

Medisch specialistische verpleging thuis (MSVT): Specialistische medische zorg bij u thuis.

Palliatieve terminale zorg: Passende levenseinde begeleiding bij u thuis.

Blokzorg en 24-uurs zorg thuis: Zorg nodig op maat volgens de wensen van de cliënt.