Mantelzorgers

 

 

 

 

 

 

Wilt u zelf bijdragen aan de zorg voor uw dierbare? Bij Transparant Zorg denken we graag met u mee.
Daarom is het bij ons altijd mogelijk om als mantelzorger mee te draaien in het zorgrooster.
Deel uw vragen , wensen of opmerkingen gerust met ons.

Mantelzorg is de zorg die vaak door directe familie (mantelzorger) wordt gegeven aan vader,
moeder, opa of oma (zorgvrager). In het beleid van de overheid komt een sterker accent te liggen
op de zelf- en samenredzaamheid van de cliënt. De mantelzorger en andere naasten krijgen hiermee
een steeds grotere rol in de ondersteuning van de zorgvrager. In het kader hiervan is het belangrijk
voor Transparant Zorg om na te gaan hoe het netwerk rond u als cliënt zo sterk mogelijk vormgegeven kan worden.

Het doel van het mantelzorgbeleid van Transparant Zorg  is om zodanige voorwaarden te scheppen dat mantelzorg en professionele zorg elkaar aanvullen
en de mantelzorger wordt ontlast. Ook is het bieden van informatie, praktische en emotionele steun aan de mantelzorgers een belangrijk doel.
Concreet betekent dit dat er samen gekeken wordt naar de verdeling van verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden tussen cliënt,
mantelzorger en Transparant Zorg. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in het zorgdossier. Op deze manier weet iedereen wat men van elkaar
kan en mag verwachten. Naast de verdeling van taken ziet Transparant Zorg ook een belangrijke taak in het signaleren van de belastbaarheid van de mantelzorger.
Indien de mantelzorger overbelast is of lijkt te raken zal dit besproken worden met de client en mantelzorger.
Samen wordt er gekeken naar de mogelijkheden om de mantelzorger te ontlasten, zoals het bieden van informatie,
praktische en emotionele steun en/of het aanvragen van een nieuwe indicatie voor de cliënt.