Eigen Bijdrage

Voor huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorg via het Wet langdurige zorg (Wlz) dient u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is naast uw inkomen ook afhankelijk van uw huishouden, indicatie en voor Wmo ook van uw leeftijd.

 

Voor aanvraag en informatie kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw eigen gemeente.Ook kunt u voor meer informatie terecht op de website van het Cak  www.hetcak.nl  of telefonisch via het nummer 0800-1925 voor ondersteuning vanuit de Wmo en via het nummer 0800-0087 voor zorg vanuit de Wlz.

 

Wijkverpleging wordt vergoed vanuit het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Hiervoor geldt daarom geen eigen bijdrage.

 

Heeft u verder nog vragen dan kunt u ons natuurlijk ook bellen op +31(0)684029094.