Wet langdurige zorg (Wlz)

Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben meer taken gekregen in de langdurige zorg en ondersteuning. De Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) bestaat niet meer. Daar zijn drie nieuwe wetten voor teruggekomen. Eén van die drie wetten is de Wet langdurige zorg (Wlz). Ik krijg hier regelmatig vragen over van leden. Hierbij wil ik nadere uitleg geven over die wet.

 

 

24 uur per dag zorg of toezicht

Indien u 24 uur per dag zorg dichtbij of toezicht nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor zorg vanuit de ‘Wet langdurige zorg’. U kunt dan verhuizen naar een zorginstelling. U kunt onder bepaalde voorwaarden ook thuis blijven wonen en zorg aan huis ontvangen. Het Centrum indicatiestelling zorg (Ciz) bepaalt of iemand recht heeft op zorg uit de Wlz. Heeft u dat recht, dan kent het Ciz een zogenaamd zorgprofiel (zp) toe (voorheen zorgzwaartepakket). Kiest u ervoor om thuis te blijven, dan kunt u eventueel zorg krijgen via een persoonsgebonden budget (pgb), een volledig pakket thuis (vpt) of een combinatie daarvan, het modulaire pakket (mpt).

 

 

Thuis zorg van een zorginstelling

Met een volledig pakket thuis krijgt u thuis zorg van een zorginstelling. U krijgt alle zorg en ondersteuning waarvoor u een Wlz-indicatie heeft. Hierbij horen ook maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes. Net zoals u die in een zorginstelling zou krijgen. De huur of de hypotheek van uw woning moet u zelf blijven betalen. Met een persoonsgebonden budget organiseert u zelf de zorg. U kiest zelf een geschikte zorgverlener en sluit zelf een contract af. Bij het modulaire pakket krijgt u een deel van de zorg via een zorginstelling en een deel regelt u zelf. Met het modulaire pakket krijgt u geen maaltijden en hulp bij het huishouden.

Iedereen die in Nederland woont of werkt, en die verzekerd is voor zorg, betaalt hiervoor een premie. Voor zorg uit de Wlz betaalt u daarnaast een eigen bijdrage. Dit wordt geregeld via het Cak, het Centraal administratie kantoor. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, uw huishouden en uw indicatie. Voor zorg vanuit de Wlz bestaat een hoge en een lage eigen bijdrage. Voor Wlz zorg thuis (via vpt, Mpt of Pgb) geldt altijd een lage eigen bijdrage. U kunt uw eigen bijdrage berekenen via het rekenprogramma op de website van het Cak.