Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) bestaat niet meer. Daar zijn sinds 1 januari 2015 drie nieuwe wetten voor teruggekomen. In mijn blog van 8 maart  heb ik één van de drie wetten besproken: de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Deze keer wil ik u informeren over een van de andere twee wetten: de Zorgverzekeringswet (Zvw), en specifiek het deel over de wijkverpleging.

 

 

Wijkverpleging onderdeel Zorgverzekeringswet (Zvw)

In de Zorgverzekeringswet (Zvw) is geregeld dat iedereen die in Nederland woont of werkt wettelijk verplicht is een basisverzekering te hebben. Deze basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kan iedereen zich (vrijwillig) aanvullend verzekeren voor kosten die het basispakket niet vergoedt.

Sinds 2015 valt de wijkverpleging niet meer onder de Awbz maar onder de Zvw. Onder wijkverpleging wordt verstaan de verpleging en persoonlijke verzorging die u thuis krijgt, bijvoorbeeld hulp bij aankleden, douchen, naar het toilet gaan of wondverzorging. U kunt de wijkverpleegkundige zorg krijgen van verpleegkundigen of van verzorgenden.

Wilt u wijkverpleging aanvragen, dan heeft u geen verwijzing van de huisarts of een specialist nodig. U kunt zelf contact opnemen met een wijkverpleegkundige. Die stelt de indicatie en regelt dat u zorg krijgt.

 

 

Geen eigen bijdrage en geen eigen risico

Wijkverpleging is opgenomen in het basispakket van elke zorgverzekeraar. Transparant Zorg, aanbieder van wijkverpleging, heeft met alle zorgverzekeraars afspraken kunnen maken. Daardoor kunt u altijd een beroep op ons doen, ongeacht waar u verzekerd bent. Voor zorg uit de basisverzekering moet vaak een eigen risico betaald worden, bijvoorbeeld voor een behandeling in het ziekenhuis. Voor wijkverpleegkundige zorg hoeft dit niet. Deze zorg gaat, net als de zorg van de huisarts, niet van het eigen risico af. U hoeft ook geen maandelijkse eigen bijdrage te betalen aan het Centraal administratie kantoor (Cak). Dat is wel het geval bij langdurige zorg (via de Wet langdurige zorg) of hulp via de gemeente (via de Wet maatschappelijke ondersteuning).

 

 

Zorg in natura of via Persoonsgebonden budget (Pgb)

U kunt wijkverpleging ontvangen als zorg in natura. U kiest uw zorgaanbieder en verder hoeft u niets te regelen. Het alternatief is zorg via het Persoonsgebonden budget (Pgb). Het Pgb is een geldbedrag waarmee u zelf zorg kunt inkopen. U vraagt een budget aan bij uw zorgverzekeraar. Bij een Pgb bent u zelf verantwoordelijk voor de financiële administratie en de verantwoording van uw budget. Er zijn voorwaarden verbonden aan zorg via een Pgb. De zorg moet nodig zijn op wisselende en ongebruikelijke tijdstippen, zorg is vaak op afroep en moeilijk vooraf in te plannen, zorg is 24 uur per dag nodig (in nabijheid of op afroep) en door de specifieke zorgvraag zijn er vaste zorgverleners nodig.